Rodokmeň obce Pitelová

Ján Kubík (42)

Narodenie
1747, Pitelová
Úmrtie
16. 12. 1789, Pitelová
Pohreb
18. 12. 1789

Manželstvá (1)

Mária Kubíková, rod. Gordánya

Dátum sobáša: 24. 11. 1765

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 18

Deti (8)

Pavol Kubík alias Minka (40)

Narodenie: 05. 01. 1768, Pitelová

Úmrtie: 17. 12. 1808, Pitelová

Matúš Kubík

Narodenie: 13. 09. 1771, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Ján Kubík (1 mes.)

Narodenie: 06. 12. 1776, Pitelová

Úmrtie: 21. 01. 1777, Pitelová

Alžbeta Kubíková (6)

Narodenie: 09. 11. 1777, Pitelová

Úmrtie: 30. 12. 1783, Pitelová

Mária Kňažková, rod. Kubíková (48)

Narodenie: 24. 02. 1780, Pitelová

Úmrtie: 19. 12. 1828, Pitelová

Jozef Kubík/Minka alias Páchnik (53)

Narodenie: 02. 03. 1785, Pitelová

Úmrtie: 27. 01. 1839, Pitelová

Martin Kubík alias Minka (58)

Narodenie: 25. 10. 1786, Pitelová

Úmrtie: 24. 01. 1845, Pitelová

Helena Kubíková

Narodenie: 18. 03. 1789, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.