Rodokmeň obce Pitelová

Ján Kučera

Narodenie
27. 12. 1780, Trnavá Hora
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Katarína Kučerová, rod. Novodomcová

Dátum sobáša: 19. 10. 1817

Vek ženícha: 36

Vek nevesty: 20

Deti (10)

Michal Kučera

Narodenie: 27. 08. 1819, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrel

Jozef Kučera (49)

Narodenie: 30. 10. 1821, Trnavá Hora

Úmrtie: 20. 01. 1871, Jastrabá 3 (Tuberkulóza)

Juraj Kučera

Narodenie: 07. 04. 1824, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrel

Anna Kučerová

Narodenie: 31. 03. 1825, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Katarína Kučerová

Narodenie: 11. 09. 1827, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Ján Kučera

Narodenie: 21. 06. 1830, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrel

Mária Kučerová

Narodenie: 24. 11. 1832, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Barbora Kučerová

Narodenie: 18. 05. 1835, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Veronika Kučerová (75)

Narodenie: 23. 07. 1837, Trnavá Hora

Úmrtie: 19. 11. 1912

Ignác Kučera

Narodenie: 28. 01. 1841, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.