Rodokmeň obce Pitelová

Ján Malach (42)

Narodenie
27. 04. 1771, Pitelová
Úmrtie
05. 09. 1813, Pitelová
Pohreb
07. 09. 1813

Manželstvá (2)

Mária Malachová, rod. Jančová

Dátum sobáša: 18. 11. 1792

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 18

Mária Malachová, rod. Henželová

Dátum sobáša: 25. 11. 1804

Vek ženícha: 33

Vek nevesty: 24

Deti (5)

Tomáš Malach

Narodenie: 11. 12. 1793, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Štefan Malach (27)

Narodenie: 28. 05. 1796, Pitelová

Úmrtie: 04. 02. 1824, Pitelová (Hemiplexia (paralýza alebo svalová slabosť prejavujúca sa na polovici tela))

Michal Malach (1)

Narodenie: 13. 08. 1799, Pitelová

Úmrtie: 27. 12. 1800, Pitelová

Laurinec Malach

Narodenie: 09. 08. 1802, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Martin Malach (1 deň)

Narodenie: 27. 10. 1804, Ihráč

Úmrtie: 27. 10. 1804, Ihráč

Rodičia

Martin Malach

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.