Rodokmeň obce Pitelová

Ján Marko (2)

Narodenie
02. 01. 1862, Pitelová 44
Úmrtie
24. 03. 1864, Pitelová 44 (Kašeľ)
Pohreb
26. 03. 1864, Pitelová

Rodičia

Tomáš Marko (68)

Narodenie: 05. 07. 1836, Pitelová

Úmrtie: 26. 01. 1905

Katarína Marková, rod. Bušková (29)

Narodenie: 30. 04. 1838, Stará Kremnička

Úmrtie: 10. 01. 1868, Pitelová 44 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Juraj Sklenka alias Marko (37)

Narodenie: 13. 03. 1807, Pitelová

Úmrtie: 20. 12. 1844, Pitelová (Tuberkulóza)

Helena Marková Záhorcová, rod. Páchniková alias Kaňová (51)

Narodenie: 12. 03. 1809, Pitelová

Úmrtie: 10. 01. 1861, Pitelová 44 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.