Rodokmeň obce Pitelová

Ján Minka alias Kováč

Narodenie
22. 06. 1865, Pitelová 3
Úmrtie
zomrel

Rodičia

Tomáš Minka alias Kováč (52)

Narodenie: 28. 12. 1830, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1883, Pitelová 33 (Zápal pľúc)

Agnesa Minková, rod. Hudecová alias Štefanková (35)

Narodenie: 23. 03. 1834, Pitelová

Úmrtie: 16. 03. 1870, Pitelová 3 (Zápal pľúc)

Starí rodičia

Jozef Minka alias Kováč (52)

Narodenie: 30. 01. 1797, Pitelová

Úmrtie: 19. 02. 1849, Pitelová (Zápal pľúc)

Mária Minková, rod. Štefanovičová (54)

Narodenie: 24. 11. 1800, Pitelová

Úmrtie: 13. 02. 1855, Pitelová 2 (Kolika)

Matúš Hudec alias Štefanka (53)

Narodenie: 19. 09. 1792, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1846, Pitelová

Veronika Hudecová, rod. Šimunová (62)

Narodenie: 15. 12. 1793, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 17. 03. 1856, Pitelová 23 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.