Rodokmeň obce Pitelová

Ján Páločný alias Žiak (44)

Narodenie
28. 08. 1886, Pitelová 14
Úmrtie
07. 05. 1931
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1)

Margita Páločná, rod. Námešná

Dátum sobáša: 02. 05. 1907

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 18

Deti (4)

Ján Páločný alias Žiak

Narodenie: 11. 12. 1908, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Gizela Páločná alias Žiaková (19)

Narodenie: 1911

Úmrtie: 1930

Margita Kubíková, rod. Páločná alias Žiaková (78)

Narodenie: 03. 05. 1918

Úmrtie: 16. 09. 1996

Rozália Sklenková, rod. Páločná alias Žiaková

Narodenie: 07. 10. 1920, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Tomáš Páločný alias Žiak

Narodenie: 10. 07. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Cecília Páločná, rod. Mikulová

Narodenie: 30. 07. 1849, Dúbrava

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Tomáš Páločný alias Žiak (52)

Narodenie: 19. 12. 1805, Pitelová

Úmrtie: 04. 03. 1858, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Katarína Páločná, rod. Piatriková (64)

Narodenie: 16. 05. 1804, Pitelová

Úmrtie: 19. 04. 1869, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.