Rodokmeň obce Pitelová

Ján Piatrik alias Mališ/Sklenka (57)

Narodenie
31. 05. 1816, Pitelová
Úmrtie
19. 09. 1873, Pitelová 6 (Zvracanie krvi)
Pohreb
21. 09. 1873, Pitelová

Manželstvá (2)

Katarína Sklenková Piatriková, rod. Kohútová

Dátum sobáša: 1845

Vek ženícha: 28

Vek nevesty: 36

Mária Piatriková, rod. Hábelová

Dátum sobáša: 24. 11. 1851

Vek ženícha: 35

Vek nevesty: 23

Deti (10)

Juraj Piatrik alias Sklenka (49)

Narodenie: 05. 04. 1846, Pitelová

Úmrtie: 04. 11. 1895, Pitelová 14 (Zápal pľúc)

Štefan Piatrik alias Sklenka (12 dní)

Narodenie: 13. 01. 1853, Pitelová 6

Úmrtie: 25. 01. 1853, Pitelová 9 (Slabosť)

Tomáš Piatrik alias Sklenka (45)

Narodenie: 10. 12. 1853, Pitelová 6

Úmrtie: 01. 04. 1899, Jastrabá (Zápal pľúc)

Mária Piatriková alias Sklenková (9 mes.)

Narodenie: 30. 04. 1856, Pitelová 6

Úmrtie: 01. 02. 1857, Pitelová 6 (Kašeľ)

Pavol Piatrik alias Sklenka

Narodenie: 25. 01. 1858, Pitelová 6

Úmrtie: zomrel

Štefan Piatrik alias Sklenka (1)

Narodenie: 13. 08. 1860, Pitelová 6

Úmrtie: 27. 10. 1861, Pitelová 6 (Kašeľ)

Anna Peťková, rod. Piatriková alias Sklenková

Narodenie: 03. 11. 1862, Pitelová 6

Úmrtie: zomrela

Rozália Piatriková alias Sklenková (4 mes.)

Narodenie: 11. 08. 1865, Pitelová 6

Úmrtie: 19. 12. 1865, Pitelová 6 (Angína)

Rozália Piatriková alias Sklenková

Narodenie: 16. 12. 1866, Pitelová 6

Úmrtie: zomrela

Katarína Piatriková alias Sklenková (9)

Narodenie: 03. 07. 1869, Pitelová 6

Úmrtie: 14. 02. 1879, Pitelová 60 (Tuberkulóza)

Rodičia

Juraj Piatrik alias Mališ

Narodenie: 15. 03. 1787

Úmrtie: zomrel

Mária Piatriková, rod. Páločná alias Žiaková (29)

Narodenie: 27. 01. 1793, Pitelová

Úmrtie: 28. 07. 1822, Pitelová

Starí rodičia

Juraj Roško alias Piatrik (43)

Narodenie: 1747, Lutila

Úmrtie: 30. 10. 1790, Pitelová

Mária Piatriková, rod. Bartošová

Narodenie: 28. 04. 1745, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrela

Michal Páločný alias Žiak (50)

Narodenie: 19. 09. 1764, Pitelová

Úmrtie: 25. 10. 1814, Pitelová

Alžbeta Páločná, rod. Skrovná (56)

Narodenie: 30. 08. 1767, Pitelová

Úmrtie: 03. 10. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.