Rodokmeň obce Pitelová

Ján Piatrik (7 mes.)

Narodenie
15. 06. 1864, Pitelová 17
Úmrtie
07. 02. 1865, Pitelová 17 (Podvýživa)
Pohreb
09. 02. 1865, Pitelová

Rodičia

Karol Piatrik (39)

Narodenie: 03. 02. 1828, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1867, Pitelová 17 (Tuberkulóza)

Mária Piatriková Ošústová, rod. Baranová (51)

Narodenie: 07. 12. 1823, Pitelová

Úmrtie: 17. 10. 1875, Pitelová 17 (Zvracanie)

Starí rodičia

Juraj Piatrik

Narodenie: 30. 03. 1797, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Piatriková, rod. Záhorcová (38)

Narodenie: 03. 11. 1804, Pitelová

Úmrtie: 26. 03. 1843, Pitelová

Matej Baran (43)

Narodenie: 10. 02. 1793, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1836, Pitelová

Anna Baranová Dovičiarová, rod. Kohútová (49)

Narodenie: 28. 11. 1796, Pitelová

Úmrtie: 09. 11. 1846, Pitelová (Horúčka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.