Rodokmeň obce Pitelová

Ján Piatrik (34)

Narodenie
17. 06. 1848, Pitelová
Úmrtie
24. 05. 1883, Pitelová 15 (Astma)
Pohreb
26. 05. 1883, Pitelová

Manželstvá (1)

Anna Piatriková, rod. Minková

Dátum sobáša: 18. 11. 1872

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 21

Deti (5)

Katarína Piatriková (21 dní)

Narodenie: 13. 08. 1873, Pitelová 15

Úmrtie: 03. 09. 1873, Pitelová 15 (Slabosť)

Ján Piatrik (3)

Narodenie: 14. 06. 1875, Pitelová 15

Úmrtie: 31. 01. 1879, Pitelová 15 (Kašeľ)

Veronika Sklenková, rod. Piatriková (55)

Narodenie: 29. 07. 1878, Pitelová 15

Úmrtie: 19. 10. 1933

Paulína Piatriková

Narodenie: 15. 09. 1881, Pitelová 15

Úmrtie: zomrela

Ján Piatrik (60)

Narodenie: 24. 10. 1883, Pitelová 15

Úmrtie: 03. 10. 1944

Rodičia

Jozef Piatrik

Narodenie: 02. 03. 1810, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Beňová Piatriková, rod. Trokšiarová alias Paukoje

Narodenie: 24. 12. 1813, Jastrabá

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Matej Piatrik (48)

Narodenie: 14. 02. 1773, Pitelová

Úmrtie: 08. 02. 1822, Pitelová

Fides Piatriková, rod. Cepláková (51)

Narodenie: 29. 07. 1775, Jastrabá

Úmrtie: 29. 12. 1826, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.