Rodokmeň obce Pitelová

Ján Sklenka (47)

Narodenie
11. 04. 1801, Pitelová
Úmrtie
19. 09. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)
Pohreb
21. 09. 1848, Pitelová

Manželstvá (1)

Anna Sklenková, rod. Kňažková alias Šušková

Dátum sobáša: 05. 06. 1820

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 16

Deti (11)

Anna Sklenková (1 mes.)

Narodenie: 15. 12. 1822, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1823, Pitelová (Kiahne)

Ján Sklenka (9 mes.)

Narodenie: 09. 06. 1824, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1825, Pitelová

Mária Čabáková, rod. Sklenková (42)

Narodenie: 11. 04. 1826, Pitelová

Úmrtie: 19. 03. 1869, Pitelová 38 (Tuberkulóza)

Tomáš Sklenka (5)

Narodenie: 29. 12. 1828, Pitelová

Úmrtie: 26. 02. 1834, Pitelová

František Sklenka (2 mes.)

Narodenie: 29. 01. 1831, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1831, Pitelová

Jozef Sklenka (55)

Narodenie: 15. 03. 1832, Pitelová

Úmrtie: 09. 12. 1887, Pitelová 56 (Tuberkulóza)

Ignác Sklenka alias Malach (59)

Narodenie: 23. 03. 1834, Pitelová

Úmrtie: 24. 03. 1893, Pitelová 30 (Zápal pľúc)

Štefan Sklenka alias Malach (51)

Narodenie: 29. 12. 1836, Pitelová

Úmrtie: 19. 12. 1888, Pitelová 71 (Tuberkulóza)

Alexander Sklenka (1 mes.)

Narodenie: 24. 12. 1838, Pitelová

Úmrtie: 24. 01. 1839, Pitelová

Anna Sklenková (9 mes.)

Narodenie: 09. 05. 1840, Pitelová

Úmrtie: 01. 03. 1841, Pitelová

Martin Sklenka (1 mes.)

Narodenie: 12. 11. 1842, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1843, Pitelová (Kašeľ)

Rodičia

Michal Sklenka (62)

Narodenie: 25. 09. 1759, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1822, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mališová

Narodenie: 11. 10. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Michal Sklenka (41)

Narodenie: 1729, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1770, Pitelová

Anna Sklenková, rod. Žiaková (56)

Narodenie: 1720, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1776, Pitelová

Pavol Mališ (74)

Narodenie: 1724, Pitelová

Úmrtie: 17. 03. 1798, Pitelová

Fides Mališová, rod. Balážová (53)

Narodenie: 04. 08. 1736, Nevoľné

Úmrtie: 14. 12. 1789, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.