Rodokmeň obce Pitelová

Ján Sklenka alias Mališ (39)

Narodenie
27. 05. 1825, Pitelová
Úmrtie
18. 05. 1865, Pitelová 11 (Tuberkulóza)
Pohreb
20. 05. 1865, Pitelová

Manželstvá (3)

Mária Sklenková, rod. Žiaková

Dátum sobáša: 27. 09. 1847

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 27

Mária Páchniková Sklenková, rod. Kubíková

Dátum sobáša: 11. 09. 1855

Vek ženícha: 30

Vek nevesty: 38

Rozália Sklenková Marková, rod. Hudecová alias Štefanková

Dátum sobáša: 19. 05. 1862

Vek ženícha: 36

Vek nevesty: 24

Deti (9)

Ján Sklenka alias Mališ (36)

Narodenie: 02. 02. 1849, Pitelová

Úmrtie: 25. 10. 1885, Pitelová 11 (Vnútorné bolesti a žalúdočné kŕče)

Anna Mošková, rod. Sklenková alias Mališová (30)

Narodenie: 12. 12. 1850, Pitelová

Úmrtie: 07. 12. 1881, Pitelová 11 (Týfus)

Juraj Sklenka alias Mališ (18)

Narodenie: 14. 05. 1852, Pitelová 9

Úmrtie: 20. 12. 1870, Pitelová 11 (Zápal pľúc)

Karolína Sklenková alias Mališová (7)

Narodenie: 17. 09. 1856, Pitelová 6

Úmrtie: 16. 07. 1864, Pitelová 11 (Nádor, skorbut)

Štefan Sklenka alias Mališ

Narodenie: 26. 12. 1857, Pitelová 11

Úmrtie: zomrel

František Sklenka alias Mališ (1 mes.)

Narodenie: 24. 12. 1860, Pitelová 11

Úmrtie: 23. 02. 1861, Pitelová 11 (Kožné ochorenie)

Jozef Sklenka alias Mališ (1 mes.)

Narodenie: 24. 12. 1860, Pitelová 11

Úmrtie: 22. 02. 1861, Pitelová 11 (Kožné ochorenie)

Katarína Sklenková alias Mališová (16 dní)

Narodenie: 19. 04. 1862, Pitelová 11

Úmrtie: 05. 05. 1862, Pitelová 9 (Slabosť)

Jozef Sklenka alias Mališ

Narodenie: 04. 01. 1864, Pitelová 11

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Štefan Sklenka alias Mališ

Narodenie: 10. 04. 1797, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Piatriková Sklenková, rod. Dovičiarová alias Žiaková

Narodenie: 23. 11. 1782, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Michal Sklenka (62)

Narodenie: 25. 09. 1759, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1822, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mališová

Narodenie: 11. 10. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jakub Dovičiar alias Žiak (50)

Narodenie: 24. 07. 1749, Pitelová

Úmrtie: 25. 03. 1800, Pitelová

Anna Dovičiarová, rod. Kosorinská (60)

Narodenie: 1750, Lutila

Úmrtie: 15. 03. 1810, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.