Rodokmeň obce Pitelová

Ján Sklenka

Narodenie
13. 05. 1812, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Anna Sklenková, rod. Kukučková

Dátum sobáša: 25. 11. 1833

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 20

Deti (1)

Veronika Sklenková (1)

Narodenie: 12. 06. 1835, Pitelová

Úmrtie: 31. 12. 1836, Pitelová

Rodičia

Štefan Sklenka (57)

Narodenie: 24. 08. 1784, Pitelová

Úmrtie: 31. 08. 1841, Pitelová

Anna Sklenková, rod. Rozinajová (46)

Narodenie: 02. 02. 1784, Stará Kremnička

Úmrtie: 16. 04. 1830, Pitelová

Starí rodičia

Jozef Sklenka

Narodenie: 17. 03. 1745, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Helena Sklenková, rod. Štefanková (42)

Narodenie: 09. 11. 1744, Pitelová

Úmrtie: 10. 08. 1787, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.