Rodokmeň obce Pitelová

Ján Sklenka (38)

Narodenie
02. 01. 1893, Kremnica 187
Úmrtie
19. 03. 1931

Manželstvá (1)

Anna Sklenková, rod. Štenclová

Dátum sobáša: 07. 04. 1923

Vek ženícha: 30

Rodičia

Ľudovít Sklenka

Narodenie: 23. 01. 1870, Pitelová 6

Úmrtie: zomrel

Karolína Sklenková, rod. Hricová (74)

Narodenie: 09. 11. 1866, Ihráč 5

Úmrtie: 11. 04. 1941, Kremnica

Starí rodičia

Ľudovít Sklenka (45)

Narodenie: 03. 01. 1837, Pitelová

Úmrtie: 30. 09. 1882, Pitelová 6 (Tuberkulóza)

Karolína Sklenková, rod. Mališová alias Kuricová

Narodenie: 05. 03. 1836, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.