Rodokmeň obce Pitelová

Ján Záhorec

Narodenie
11. 05. 1769, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Mária Záhorcová, rod. Žbirková

Dátum sobáša: 22. 11. 1795

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 18

Deti (5)

Alžbeta Záhorcová (1)

Narodenie: 02. 11. 1798, Pitelová

Úmrtie: 08. 02. 1800, Pitelová

Ján Záhorec (5)

Narodenie: 14. 06. 1801, Pitelová

Úmrtie: 19. 05. 1807, Pitelová

Katarína Piatriková, rod. Záhorcová (38)

Narodenie: 03. 11. 1804, Pitelová

Úmrtie: 26. 03. 1843, Pitelová

Mária Podhorová, rod. Záhorcová (29)

Narodenie: 18. 06. 1807, Pitelová

Úmrtie: 01. 06. 1837, Pitelová

Ján Záhorec (2 dni)

Narodenie: 24. 05. 1811, Pitelová

Úmrtie: 26. 05. 1811, Pitelová

Rodičia

Tomáš Záhorec (35)

Narodenie: 1743, Pitelová

Úmrtie: 21. 04. 1778, Pitelová

Anna Záhorcová, rod. Ďuricová (62)

Narodenie: 1743, Stará Kremnička

Úmrtie: 22. 04. 1805, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.