Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Antošík (9 mes.)

Narodenie
19. 11. 1871, Pitelová 58
Úmrtie
25. 08. 1872, Trebuľa
Pohreb
27. 08. 1872, Hájniky

Rodičia

Pavol Antošík

Narodenie: 19. 01. 1845, Závada

Úmrtie: zomrel

Zuzana Antošíková, rod. Považancová

Narodenie: 22. 08. 1845, Badín

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Ondrej Považanec

Narodenie: 13. 09. 1818, Badín

Úmrtie: zomrel

Anna Považancová, rod. Halajová (67)

Narodenie: 1822, Badín

Úmrtie: 01. 10. 1889, Pitelová 58 (Astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.