Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Barát (73)

Narodenie
26. 10. 1896, Pitelová 42
Úmrtie
28. 01. 1970
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1)

Rodičia

Ján Barát

Narodenie: 15. 09. 1862, Pitelová 42

Úmrtie: zomrel

Mária Barátová, rod. Slašťanová

Narodenie: 24. 08. 1867, Jalná 11

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Štefan Barát (43)

Narodenie: 21. 05. 1825, Jastrabá

Úmrtie: 22. 03. 1869, Pitelová 42 (Brušný týfus)

Helena Barátová Pulišová, rod. Pastorková alias Beňová (55)

Narodenie: 30. 11. 1825, Kľačany

Úmrtie: 06. 12. 1880, Pitelová 42 (Astma a nádor)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.