Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Beňo alias Barcík

Narodenie
08. 07. 1864, Pitelová 54
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Deti (8)

Anna Beňová alias Barcíková

Narodenie: 26. 12. 1887, Pitelová 54

Úmrtie: zomrela

Paulína Beňová alias Barcíková (18 dní)

Narodenie: 25. 01. 1890, Pitelová 54

Úmrtie: 12. 02. 1890, Pitelová 54 (Kašeľ)

Jozef Beňo alias Barcík (1 mes.)

Narodenie: 16. 02. 1891, Pitelová 43

Úmrtie: 07. 04. 1891, Pitelová 43 (Vrženie (hlboký vred pod pazuchou))

Mária Beňová alias Barcíková (1)

Narodenie: 16. 02. 1891, Pitelová 43

Úmrtie: 18. 11. 1892, Pitelová 54 (Podvýživa)

Veronika Beňová alias Barcíková (2)

Narodenie: 11. 07. 1893, Pitelová 54

Úmrtie: 28. 01. 1896, Pitelová 54 (Podvýživa)

Štefan Beňo alias Barcík

Narodenie: 17. 08. 1895, Pitelová 44

Úmrtie: zomrel

Martin Beňo alias Barcík (4)

Narodenie: 05. 10. 1897, Pitelová 54

Úmrtie: 24. 04. 1902, Pitelová (Záškrt)

Jozef Beňo alias Barcík (2)

Narodenie: 20. 10. 1899, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1902, Pitelová (Osýpky)

Rodičia

Ondrej Beňo alias Barcík

Narodenie: 10. 10. 1837, Tŕnie

Úmrtie: zomrel

Anna Minková Beňová, rod. Mališová (63)

Narodenie: 06. 04. 1826, Kľačany

Úmrtie: 23. 01. 1890, Pitelová 54 (Astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.