Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Dovičiar alias Žiak (50)

Narodenie
22. 02. 1787, Pitelová
Úmrtie
04. 04. 1837, Pitelová
Pohreb
06. 04. 1837

Manželstvá (2)

Mária Dovičiarová, rod. Sklenková

Dátum sobáša: 23. 11. 1806

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 23

Alžbeta Dovičiarová, rod. Zaťková

Dátum sobáša: 16. 01. 1832

Vek ženícha: 44

Vek nevesty: 47

Deti (8)

Martin Dovičiar (6 mes.)

Narodenie: 02. 11. 1807, Pitelová

Úmrtie: 09. 05. 1808, Pitelová

Anna Dovičiarová (2)

Narodenie: 19. 03. 1809, Pitelová

Úmrtie: 11. 06. 1811, Pitelová

Katarína Dovičiarová (1)

Narodenie: 27. 10. 1811, Pitelová

Úmrtie: 03. 04. 1813, Pitelová

Jozef Dovičiar (61)

Narodenie: 01. 11. 1813, Pitelová

Úmrtie: 14. 02. 1875, Pitelová 21 (Brušný týfus)

Juraj Dovičiar (2)

Narodenie: 13. 04. 1817, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1820, Pitelová

Matej Dovičiar (71)

Narodenie: 30. 01. 1820, Pitelová

Úmrtie: 19. 02. 1891, Pitelová 34 (Astma a hernia)

Mária Hricová, rod. Dovičiarová (49)

Narodenie: 14. 03. 1823, Pitelová

Úmrtie: 29. 12. 1872, Pitelová 35 (Zápal pľúc)

Katarína Šimunová, rod. Dovičiarová (36)

Narodenie: 05. 11. 1827, Pitelová

Úmrtie: 19. 05. 1864, Pitelová 35 (Tuberkulóza, vodnatieľka)

Rodičia

Jakub Dovičiar alias Žiak (50)

Narodenie: 24. 07. 1749, Pitelová

Úmrtie: 25. 03. 1800, Pitelová

Anna Dovičiarová, rod. Kosorinská (60)

Narodenie: 1750, Lutila

Úmrtie: 15. 03. 1810, Pitelová

Starí rodičia

Mária Dovičiarová (48)

Narodenie: 1722

Úmrtie: 06. 04. 1770, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.