Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Hanák (3 mes.)

Narodenie
06. 10. 1884, Pitelová 70
Úmrtie
20. 01. 1885, Pitelová 6 (Kašeľ)
Pohreb
22. 01. 1885, Pitelová

Rodičia

Juraj Hanák

Narodenie: 18. 09. 1850, Badín

Úmrtie: zomrel

Anna Hanáková, rod. Kubíková (44)

Narodenie: 15. 04. 1856, Pitelová 32

Úmrtie: 11. 05. 1900, Pitelová (Vodnatieľka)

Starí rodičia

Ján Hanák (65)

Narodenie: 05. 05. 1816, Badín

Úmrtie: 14. 11. 1881, Pitelová 70 (Astma)

Anna Hanáková, rod. Rybošová (55)

Narodenie: 1818, Badín

Úmrtie: 10. 08. 1873, Pitelová 58 (Tuberkulóza)

Martin Kubík (47)

Narodenie: 11. 10. 1819, Pitelová

Úmrtie: 24. 06. 1867, Pitelová 32 (Tuberkulóza)

Alžbeta Kubíková, rod. Novodomcová (51)

Narodenie: 26. 05. 1822, Pitelová

Úmrtie: 26. 05. 1873, Pitelová 32 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.