Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný (3)

Narodenie
24. 03. 1874, Pitelová 10
Úmrtie
25. 03. 1877, Pitelová 10 (Kašeľ)
Pohreb
27. 03. 1877, Pitelová

Rodičia

Mária Kollárová alias Piatriková/Páločná

Narodenie: 07. 09. 1846, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Michal Kollár alias Piatrik/Páločný (49)

Narodenie: 08. 09. 1815, Pitelová

Úmrtie: 20. 05. 1865, Pitelová 29 (Tuberkulóza)

Alžbeta Kollárová, rod. Klačanová (39)

Narodenie: 13. 06. 1819, Jalná

Úmrtie: 10. 06. 1859, Pitelová 4 (Zápal mozgu)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.