Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný (70)

Narodenie
06. 01. 1820, Pitelová
Úmrtie
16. 10. 1890, Pitelová 13 (Starecká slabosť)
Pohreb
18. 10. 1890, Pitelová

Manželstvá (2)

Katarína Kollárová, rod. Baranová alias Štefanková

Dátum sobáša: 16. 06. 1839

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 18

Rozália Kollárová, rod. Beňušková alias Mazúrová

Dátum sobáša: 06. 02. 1871

Vek ženícha: 51

Vek nevesty: 30

Deti (7)

Juliana Kollárová alias Piatriková/Páločná (2)

Narodenie: 04. 12. 1840, Pitelová

Úmrtie: 17. 11. 1843, Pitelová (Kašeľ)

Anna Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (49)

Narodenie: 20. 09. 1843, Pitelová

Úmrtie: 19. 02. 1893, Pitelová 10 (Zápal pľúc)

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný (40)

Narodenie: 05. 05. 1846, Pitelová

Úmrtie: 26. 04. 1887, Pitelová 13 (Krvácanie do mozgu)

Antónia Kollárová alias Piatriková/Páločná (5 mes.)

Narodenie: 15. 10. 1851, Pitelová

Úmrtie: 05. 04. 1852, Pitelová 13 (Kašeľ)

Štefan Kollár alias Piatrik/Páločný (5 mes.)

Narodenie: 02. 05. 1854, Pitelová 13

Úmrtie: 16. 10. 1854, Pitelová 13 (Kiahne)

Michal Kollár alias Piatrik/Páločný

Narodenie: 24. 09. 1857, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný

Narodenie: 01. 06. 1862, Pitelová 13

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Štefan Kollár alias Piatrik (72)

Narodenie: 20. 08. 1787, Pitelová

Úmrtie: 05. 04. 1860, Pitelová 13 (Vodnatieľka)

Katarína Kollárová, rod. Švehlíková (42)

Narodenie: 09. 03. 1786, Lovča

Úmrtie: 08. 05. 1828, Pitelová

Starí rodičia

Ondrej Piatrik alias Kollár (50)

Narodenie: 21. 07. 1759, Pitelová

Úmrtie: 04. 08. 1809, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Ďurianová (52)

Narodenie: 18. 11. 1762, Jastrabá

Úmrtie: 02. 11. 1815, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.