Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný

Narodenie
01. 06. 1862, Pitelová 13
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Anna Kollárová, rod. Kollárová

Dátum sobáša: 09. 02. 1885

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 20

Deti (6)

Štefan Kollár alias Piatrik/Páločný

Narodenie: 24. 03. 1886, Pitelová 13

Úmrtie: zomrel

Mária Barátová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná

Narodenie: 24. 08. 1889, Pitelová 13

Úmrtie: zomrela

Katarína Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná

Narodenie: 14. 11. 1893, Pitelová 13

Úmrtie: zomrela

Anna Kollárová alias Piatriková/Páločná (4)

Narodenie: 25. 11. 1895, Pitelová 13

Úmrtie: 06. 04. 1900, Pitelová (Šarlach)

Dominik Kollár alias Piatrik/Páločný (43)

Narodenie: 03. 08. 1902

Úmrtie: 1946

Laurinec Kollár alias Piatrik/Páločný (77)

Narodenie: 08. 08. 1907, Pitelová

Úmrtie: 28. 01. 1985

Rodičia

Jozef Kollár alias Piatrik/Páločný (70)

Narodenie: 06. 01. 1820, Pitelová

Úmrtie: 16. 10. 1890, Pitelová 13 (Starecká slabosť)

Katarína Kollárová, rod. Baranová alias Štefanková (49)

Narodenie: 26. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 11. 08. 1870, Pitelová 13 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Štefan Kollár alias Piatrik (72)

Narodenie: 20. 08. 1787, Pitelová

Úmrtie: 05. 04. 1860, Pitelová 13 (Vodnatieľka)

Katarína Kollárová, rod. Švehlíková (42)

Narodenie: 09. 03. 1786, Lovča

Úmrtie: 08. 05. 1828, Pitelová

Jozef Baran alias Štefanka (55)

Narodenie: 16. 05. 1776, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1832, Pitelová

Zuzana Baranová, rod. Mališová (39)

Narodenie: 23. 02. 1793, Pitelová

Úmrtie: 15. 04. 1832, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.