Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Kosorinský (2)

Narodenie
08. 07. 1851, Pitelová
Úmrtie
01. 09. 1853, Pitelová 33 (Tuberkulóza)
Pohreb
03. 09. 1853, Pitelová

Rodičia

Martin Kosorinský alias Kuric/Hudec (43)

Narodenie: 20. 09. 1821, Pitelová

Úmrtie: 02. 04. 1865, Pitelová 33 (Zápal pľúc)

Mária Kosorinská Dovičiarová, rod. Sklenková (41)

Narodenie: 10. 01. 1828, Pitelová

Úmrtie: 23. 12. 1869, Pitelová 33 (Brušný týfus)

Starí rodičia

Martin Kosorinský alias Kuric/Hudec (48)

Narodenie: 02. 11. 1781, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1830, Pitelová

Alžbeta Kosorinská, rod. Drozdová (48)

Narodenie: 1782, Nevoľné

Úmrtie: 30. 03. 1830, Pitelová

Michal Sklenka

Narodenie: 02. 06. 1807, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Sklenková, rod. Kubíková/Minková alias Páchniková (24)

Narodenie: 08. 09. 1807, Pitelová

Úmrtie: 11. 06. 1832, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.