Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Mališ (7 mes.)

Narodenie
10. 09. 1864, Kľačany 7
Úmrtie
21. 04. 1865, Kľačany 7 (Podvýživa)
Pohreb
23. 04. 1865, Kľačany

Rodičia

Juraj Mališ (52)

Narodenie: 15. 03. 1821, Kľačany

Úmrtie: 24. 10. 1873, Kľačany 7 (Vodnatieľka)

Agnesa Mališová, rod. Malachová (39)

Narodenie: 19. 12. 1834, Pitelová

Úmrtie: 01. 02. 1874, Kľačany 7 (Vodnatieľka)

Starí rodičia

Juraj Malach (41)

Narodenie: 08. 04. 1805, Pitelová

Úmrtie: 07. 03. 1847, Pitelová

Anna Malachová, rod. Trokšiarová (56)

Narodenie: 01. 09. 1804, Kľačany

Úmrtie: 11. 02. 1861, Pitelová 29 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.