Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Mališ alias Kuric

Narodenie
14. 02. 1860, Pitelová 31
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Mária Mališová, rod. Malachová alias Štefanková

Dátum sobáša: 20. 11. 1882

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 19

Deti (6)

Ján Mališ alias Kuric (27)

Narodenie: 30. 08. 1886, Pitelová 39

Úmrtie: 1914 (Vo vojne)

Michal Mališ alias Kuric (47)

Narodenie: 13. 10. 1889, Pitelová 64

Úmrtie: 22. 03. 1937

Anna Paulína Marková, rod. Mališová alias Kuricová (88)

Narodenie: 10. 02. 1892, Pitelová 64

Úmrtie: 06. 04. 1980

Cecília Mališová alias Kuricová (3 dni)

Narodenie: 12. 09. 1894, Pitelová 39

Úmrtie: 15. 09. 1894, Pitelová 39 (Vrženie (hlboký vred pod pazuchou))

Jozef Mališ alias Kuric (8)

Narodenie: 07. 10. 1896, Pitelová

Úmrtie: 1905

Martin Mališ alias Kuric (58)

Narodenie: 01. 01. 1905

Úmrtie: 1963

Rodičia

Štefan Mališ alias Kuric (47)

Narodenie: 25. 12. 1822, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1870, Pitelová 39 (Búšenie srdca)

Anna Mališová Jančová, rod. Páchniková alias Mališová (58)

Narodenie: 24. 02. 1825, Pitelová

Úmrtie: 02. 09. 1883, Pitelová 39 (Dyzentéria)

Starí rodičia

Michal Mališ alias Kuric

Narodenie: 17. 08. 1793, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Mališová, rod. Sklenková

Narodenie: 28. 11. 1793, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Tomáš Páchnik alias Mališ (59)

Narodenie: 01. 12. 1802, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1861, Pitelová 12 (Zápal pľúc)

Alžbeta Páchniková, rod. Minková alias Kováčová (50)

Narodenie: 01. 11. 1797, Pitelová

Úmrtie: 14. 02. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.