Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Minka alias Kováč (39)

Narodenie
04. 02. 1850, Pitelová
Úmrtie
11. 06. 1889, Pitelová 1 (Vodnatieľka)
Pohreb
13. 06. 1889, Pitelová

Manželstvá (2)

Katarína Minková, rod. Tomášiková

Dátum sobáša: 22. 05. 1871

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 22

Anna Minková, rod. Novodomcová

Dátum sobáša: 09. 11. 1874

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 20

Deti (6)

Jozef Minka alias Kováč

Narodenie: 18. 09. 1871, Pitelová 1

Úmrtie: zomrel

Ján Minka alias Kováč (1)

Narodenie: 21. 10. 1875, Pitelová 1

Úmrtie: 07. 03. 1877, Pitelová 1 (Kašeľ)

Pavol Minka alias Kováč (84)

Narodenie: 21. 01. 1878, Pitelová 1

Úmrtie: 14. 03. 1962

Juliana Kubovská, rod. Minková alias Kováčová

Narodenie: 07. 05. 1880, Pitelová 1

Úmrtie: zomrela

Štefan Minka alias Kováč (87)

Narodenie: 17. 03. 1883, Pitelová 1

Úmrtie: 08. 02. 1971

Ján Minka alias Kováč (2)

Narodenie: 25. 02. 1887, Pitelová 1

Úmrtie: 19. 07. 1889, Pitelová 1 (Podvýživa)

Rodičia

Matej Minka alias Kováč (59)

Narodenie: 30. 01. 1821, Pitelová

Úmrtie: 09. 05. 1880, Pitelová 1 (Astma)

Katarína Minková, rod. Páchniková alias Kaňová (38)

Narodenie: 06. 04. 1823, Pitelová

Úmrtie: 21. 02. 1862, Pitelová 1 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Ján Minka alias Kováč (57)

Narodenie: 20. 05. 1772, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1830, Pitelová

Anna Minková, rod. Žiaková

Narodenie: 30. 05. 1790, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jozef Páchnik alias Kaňa (47)

Narodenie: 23. 01. 1786, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1833, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Vozárová (61)

Narodenie: 08. 05. 1782, Jastrabá

Úmrtie: 28. 11. 1843, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.