Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Minka alias Kováč

Narodenie
30. 10. 1862, Pitelová 2
Úmrtie
zomrel

Rodičia

Alexander Minka alias Kováč

Narodenie: 27. 03. 1833, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Karolína Minková, rod. Dovičiarová alias Piatriková/Štefanková (49)

Narodenie: 07. 03. 1835, Pitelová

Úmrtie: 08. 01. 1885, Pitelová 66 (Zápal pohrudnice)

Starí rodičia

Jozef Minka alias Kováč (52)

Narodenie: 30. 01. 1797, Pitelová

Úmrtie: 19. 02. 1849, Pitelová (Zápal pľúc)

Mária Minková, rod. Štefanovičová (54)

Narodenie: 24. 11. 1800, Pitelová

Úmrtie: 13. 02. 1855, Pitelová 2 (Kolika)

Jozef Dovičiar alias Piatrik/Štefanka (47)

Narodenie: 14. 01. 1804, Pitelová

Úmrtie: 18. 03. 1851, Pitelová (Horúčka)

Mária Dovičiarová, rod. Štefanková alias Marichelová

Narodenie: 28. 11. 1807, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.