Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Mlynár

Narodenie
08. 06. 1873, Pitelová 19
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Katarína Mlynárová, rod. Tereňová

Dátum sobáša: 02. 03. 1919

Vek ženícha: 45

Rodičia

Ján Mlynár

Narodenie: 25. 03. 1833, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrel

Katarína Baranová Mlynárová, rod. Šimunová alias Poljaková

Narodenie: 01. 04. 1826, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Michal Šimun/Kaňa alias Poljak (60)

Narodenie: 18. 09. 1800, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1860, Pitelová 13 (Bodné zranenie)

Anna Beňová Šimunová, rod. Štefanková (47)

Narodenie: 1795, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1842, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.