Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Nemec (65)

Narodenie
12. 03. 1744, Pitelová
Úmrtie
30. 11. 1809, Pitelová
Pohreb
02. 12. 1809

Manželstvá (1)

Mária Nemcová, rod. Jankoje

Dátum sobáša: 21. 11. 1762

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 17

Deti (8)

Martin Nemec (67)

Narodenie: 08. 11. 1763, Pitelová

Úmrtie: 07. 07. 1831, Pitelová

Ján Nemec

Narodenie: 19. 05. 1766, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Imrich Nemec (6 mes.)

Narodenie: 03. 10. 1768, Pitelová

Úmrtie: 19. 04. 1769, Pitelová

Katarína Žiaková, rod. Nemcová (34)

Narodenie: 10. 08. 1771, Pitelová

Úmrtie: 09. 03. 1806, Pitelová

Jozef Nemec (16)

Narodenie: 20. 01. 1774, Pitelová

Úmrtie: 27. 06. 1790, Pitelová

Mária Nemcová

Narodenie: 26. 03. 1776, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Nemcová (11)

Narodenie: 12. 03. 1779, Pitelová

Úmrtie: 16. 06. 1790, Pitelová

Anna Gašparíková Holštiaková Šimunová, rod. Nemcová (60)

Narodenie: 13. 12. 1781, Pitelová

Úmrtie: 07. 03. 1842, Pitelová

Rodičia

Tomáš Nemec (60)

Narodenie: 1700

Úmrtie: 03. 04. 1760, Pitelová

Alžbeta Nemcová (40)

Narodenie: 1709

Úmrtie: 06. 02. 1749, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.