Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Novodomec (46)

Narodenie
10. 01. 1817, Pitelová
Úmrtie
25. 07. 1863, Pitelová 20 (Tuberkulóza)
Pohreb
27. 07. 1863, Pitelová

Manželstvá (2)

Alžbeta Novodomcová, rod. Poljaková

Dátum sobáša: 11. 11. 1833

Vek ženícha: 16

Vek nevesty: 18

Johana Novodomcová, rod. Kohútová

Dátum sobáša: 09. 09. 1861

Vek ženícha: 44

Vek nevesty: 26

Deti (8)

Martin Novodomec (8 mes.)

Narodenie: 26. 07. 1836, Pitelová

Úmrtie: 28. 03. 1837, Pitelová

Alexander Novodomec (10 mes.)

Narodenie: 08. 01. 1839, Pitelová

Úmrtie: 02. 12. 1839, Pitelová

Imrich Novodomec (6 mes.)

Narodenie: 22. 10. 1840, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1841, Pitelová

Juraj Novodomec (32)

Narodenie: 29. 03. 1842, Pitelová

Úmrtie: 04. 12. 1874, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Tomáš Novodomec (46)

Narodenie: 02. 03. 1847, Pitelová

Úmrtie: 27. 01. 1894, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Jozef Novodomec (22)

Narodenie: 06. 11. 1850, Pitelová

Úmrtie: 17. 07. 1873, Pitelová 20 (Petéchie)

Anna Minková, rod. Novodomcová

Narodenie: 02. 05. 1854, Pitelová 20

Úmrtie: zomrela

Ján Novodomec (1)

Narodenie: 13. 04. 1863, Pitelová 20

Úmrtie: 12. 09. 1864, Pitelová 20 (Podvýživa)

Rodičia

Matej Novodomec (56)

Narodenie: 11. 02. 1779, Pitelová

Úmrtie: 27. 02. 1835, Pitelová

Anna Novodomcová, rod. Slašťanová (58)

Narodenie: 19. 08. 1779, Ihráč

Úmrtie: 22. 11. 1837, Pitelová

Starí rodičia

Juraj Novodomec (57)

Narodenie: 1753

Úmrtie: 08. 04. 1810, Pitelová

Anna Novodomcová (38)

Narodenie: 1753

Úmrtie: 22. 04. 1791, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.