Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Šimun alias Karkuš/Škriniar (39)

Narodenie
25. 02. 1825, Bartošova Lehôtka
Úmrtie
14. 07. 1864, Pitelová (Skorbut)
Pohreb
16. 07. 1864, Pitelová
Povolanie
pastier v Pitelovej

Manželstvá (1)

Eleonóra Šimunová Baranová, rod. Piatriková

Dátum sobáša: 22. 05. 1860

Vek ženícha: 35

Vek nevesty: 25

Deti (1)

Jozef Šimun alias Karkuš/Škriniar (1)

Narodenie: 29. 07. 1862, Pitelová

Úmrtie: 24. 03. 1864, Pitelová (Podvýživa)

Rodičia

Ignác Šimun alias Karkuš/Škriniar (63)

Narodenie: 02. 09. 1792, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 04. 02. 1856, Pitelová 12 (Tuberkulóza)

Helena Šimunová, rod. Gregušová alias Michalkoje (36)

Narodenie: 20. 04. 1798, Nevoľné

Úmrtie: 07. 12. 1834, Bartošova Lehôtka

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.