Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Šimun alias Mališ (29)

Narodenie
09. 06. 1801, Pitelová
Úmrtie
04. 12. 1830, Pitelová
Pohreb
06. 12. 1830

Manželstvá (1)

Alžbeta Šimunová, rod. Piatriková

Dátum sobáša: 18. 02. 1828

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 20

Deti (1)

Leopold Šimun

Narodenie: 05. 09. 1830, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Jozef Šimun alias Mališ (52)

Narodenie: 1779

Úmrtie: 25. 12. 1831, Pitelová (Astma)

Anna Šimunová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.