Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Šimun alias Mališ (52)

Narodenie
1779
Úmrtie
25. 12. 1831, Pitelová (Astma)
Pohreb
27. 12. 1831

Manželstvá (3)

Anna Šimunová

Dátum sobáša: 1798

Vek ženícha: 19

Mária Šimunová

Dátum sobáša: 1802

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 20

Anna Gašparíková Holštiaková Šimunová, rod. Nemcová

Dátum sobáša: 23. 11. 1829

Vek ženícha: 50

Vek nevesty: 47

Deti (10)

Anna Skrovná, rod. Šimunová alias Mališová (40)

Narodenie: 16. 03. 1799, Pitelová

Úmrtie: 08. 01. 1840, Pitelová

Jozef Šimun alias Mališ (29)

Narodenie: 09. 06. 1801, Pitelová

Úmrtie: 04. 12. 1830, Pitelová

Tomáš Šimun alias Mališ

Narodenie: 02. 11. 1803, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Šimunová alias Mališová (20)

Narodenie: 19. 08. 1809, Pitelová

Úmrtie: 18. 10. 1829, Pitelová

Ondrej Šimun alias Mališ

Narodenie: 23. 11. 1811, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Martin Šimun alias Mališ (23)

Narodenie: 13. 10. 1812, Pitelová

Úmrtie: 19. 06. 1836, Pitelová

Helena Šimunová alias Mališová

Narodenie: 02. 02. 1815, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Michal Šimun alias Mališ

Narodenie: 03. 09. 1817, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Mališová, rod. Šimunová alias Mališová (23)

Narodenie: 28. 06. 1820, Pitelová

Úmrtie: 29. 03. 1844, Pitelová (Horúčka)

Ján Šimun alias Mališ

Narodenie: 07. 01. 1823, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.