Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Šimun

Narodenie
27. 02. 1856, Pitelová 45
Úmrtie
zomrel

Rodičia

Imrich Šimun (34)

Narodenie: 01. 11. 1833, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1868, Pitelová 25 (Kiahne)

Katarína Šimunová, rod. Dovičiarová (36)

Narodenie: 05. 11. 1827, Pitelová

Úmrtie: 19. 05. 1864, Pitelová 35 (Tuberkulóza, vodnatieľka)

Starí rodičia

Ján Šimun

Narodenie: 1807, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrel

Helena Šimunová, rod. Novodomcová

Narodenie: 09. 05. 1811, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jozef Dovičiar alias Žiak (50)

Narodenie: 22. 02. 1787, Pitelová

Úmrtie: 04. 04. 1837, Pitelová

Mária Dovičiarová, rod. Sklenková (47)

Narodenie: 07. 03. 1783, Pitelová

Úmrtie: 02. 07. 1830, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.