Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Sklenka

Narodenie
07. 03. 1805, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Mária Sklenková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová

Dátum sobáša: 06. 11. 1826

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 19

Deti (8)

Florián Sklenka (45)

Narodenie: 21. 08. 1828, Pitelová

Úmrtie: 23. 09. 1873, Pitelová 10 (Tuberkulóza, cholera)

Pavol Sklenka (57)

Narodenie: 19. 01. 1831, Pitelová

Úmrtie: 30. 05. 1888, Pitelová 10 (Tuberkulóza a astma)

Agnesa Sklenková (9 mes.)

Narodenie: 01. 04. 1833, Pitelová

Úmrtie: 10. 01. 1834, Pitelová (Kiahne)

Katarína Sklenková (64)

Narodenie: 01. 12. 1834, Pitelová

Úmrtie: 30. 10. 1899

Anna Hudecová, rod. Sklenková

Narodenie: 21. 04. 1837, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ondrej Sklenka (50)

Narodenie: 10. 10. 1839, Pitelová

Úmrtie: 29. 04. 1890, Pitelová 36 (Ochrnutie)

Alojz Sklenka (37)

Narodenie: 07. 06. 1842, Pitelová

Úmrtie: 27. 12. 1879, Pitelová 10 (Náhle úmrtie)

Mária Sklenková (3)

Narodenie: 29. 05. 1849, Pitelová

Úmrtie: 13. 01. 1853, Pitelová 10 (Potničky)

Rodičia

Jozef Sklenka (66)

Narodenie: 15. 03. 1779, Pitelová

Úmrtie: 01. 05. 1845, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Páločná (45)

Narodenie: 29. 01. 1785, Pitelová

Úmrtie: 13. 10. 1830, Pitelová

Starí rodičia

Michal Sklenka (60)

Narodenie: 1744, Pitelová

Úmrtie: 21. 09. 1804, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mojžišková (64)

Narodenie: 1743, Jastrabá

Úmrtie: 22. 07. 1807, Pitelová

Tomáš Páločný (53)

Narodenie: 1736, Pitelová

Úmrtie: 12. 04. 1789, Pitelová

Mária Páločná, rod. Žiaková (64)

Narodenie: 1743, Pitelová

Úmrtie: 11. 10. 1807, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.