Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Skrovný (42)

Narodenie
16. 02. 1846, Pitelová
Úmrtie
28. 10. 1888, Pitelová 16 (Zápal pľúc)
Pohreb
30. 10. 1888, Pitelová

Manželstvá (1)

Anna Skrovná, rod. Albertová

Dátum sobáša: 25. 09. 1865

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 20

Deti (8)

Ján Skrovný (7)

Narodenie: 21. 10. 1866, Pitelová 27

Úmrtie: 25. 06. 1874, Pitelová 37 (Zadusenie (angína, škrofulóza))

Jozef Skrovný (5)

Narodenie: 29. 04. 1869, Pitelová 37

Úmrtie: 21. 06. 1874, Pitelová 37 (Zadusenie (angína, škrofulóza))

Mária Skrovná

Narodenie: 05. 10. 1871, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Gregor Skrovný (8)

Narodenie: 09. 04. 1874, Pitelová 37

Úmrtie: 03. 10. 1882, Kremnica 238 (Brušný týfus)

Michal Skrovný (1)

Narodenie: 05. 10. 1876, Pitelová 37

Úmrtie: 13. 07. 1878, Vráble (Angína)

Leopold Skrovný

Narodenie: 15. 05. 1879, Pitelová 37

Úmrtie: zomrel

Ján Skrovný (3)

Narodenie: 26. 01. 1885, Horná Ves

Úmrtie: 02. 04. 1888, Pitelová 16 (Spadol do studne a utopil sa)

Anna Skrovná (10 mes.)

Narodenie: 13. 05. 1888, Pitelová 16

Úmrtie: 14. 03. 1889, Pitelová 37 (Podvýživa)

Rodičia

Jozef Skrovný (49)

Narodenie: 06. 03. 1812, Pitelová

Úmrtie: 09. 05. 1861, Pitelová 37 (Vodnatieľka)

Anna Skrovná Dvorská, rod. Páločná (65)

Narodenie: 14. 06. 1816, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1882, Pitelová 26 (Zápal pohrudnice)

Starí rodičia

Jozef Skrovný (59)

Narodenie: 14. 02. 1774, Pitelová

Úmrtie: 18. 04. 1833, Pitelová

Mária Skrovná, rod. Nemcová (46)

Narodenie: 04. 07. 1770, Pitelová

Úmrtie: 12. 01. 1817, Pitelová

Martin Páločný (50)

Narodenie: 26. 10. 1781, Pitelová

Úmrtie: 23. 03. 1832, Pitelová

Mária Páločná, rod. Piatriková alias Kollárová (53)

Narodenie: 04. 11. 1784, Pitelová

Úmrtie: 28. 03. 1838, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.