Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Štefanka (8 mes.)

Narodenie
07. 03. 1872, Pitelová 8
Úmrtie
29. 11. 1872, Pitelová 8 (Zápal mozgu)
Pohreb
01. 12. 1872, Pitelová

Rodičia

Jozef Štefanka

Narodenie: 24. 10. 1850, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Štefanková, rod. Kršňová (22)

Narodenie: 25. 08. 1853, Lutila 6

Úmrtie: 15. 08. 1876, Pitelová 8 (Búšenie srdca)

Starí rodičia

Jozef Baran alias Štefanka (29)

Narodenie: 25. 01. 1824, Pitelová

Úmrtie: 16. 11. 1853, Pitelová 27 (Tuberkulóza)

Helena Štefanková Podhorová, rod. Kubíková alias Minková (54)

Narodenie: 14. 12. 1825, Pitelová

Úmrtie: 30. 05. 1880, Pitelová 31 (Kašeľ)

Jozef Kršňa (67)

Narodenie: 1831, Kláštor pod Znievom

Úmrtie: 24. 04. 1898, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Apolónia Kršňová, rod. Nemcová alias Mikušová (42)

Narodenie: 04. 03. 1829, Pitelová

Úmrtie: 25. 02. 1872, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.