Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Žbirka (34)

Narodenie
10. 02. 1834, Trnavá Hora
Úmrtie
13. 02. 1868, Trnavá Hora 13 (Mŕtvica)
Pohreb
15. 02. 1868, Jalná

Manželstvá (1)

Katarína Žbirková Kohútová, rod. Širáňová

Dátum sobáša: 10. 11. 1851

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 18

Deti (2)

Mária Hudecová, rod. Žbirková (24)

Narodenie: 22. 07. 1858, Trnavá Hora 13

Úmrtie: 10. 01. 1883, Pitelová 18 (Tuberkulóza)

Veronika Hudecová, rod. Žbirková

Narodenie: 05. 05. 1864, Trnavá Hora 13

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.