Rodokmeň obce Pitelová

Juliana Kubovská, rod. Minková alias Kováčová

Narodenie
07. 05. 1880, Pitelová 1
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Deti (4)

Peter Kubovský

Narodenie: 1903, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Kubovská

Narodenie: 14. 09. 1907

Úmrtie: zomrela

Štefan Kubovský (77)

Narodenie: 21. 08. 1914

Úmrtie: 1992

Emília Kubovská

Narodenie: 01. 02. 1920

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Jozef Minka alias Kováč (39)

Narodenie: 04. 02. 1850, Pitelová

Úmrtie: 11. 06. 1889, Pitelová 1 (Vodnatieľka)

Anna Minková, rod. Novodomcová

Narodenie: 02. 05. 1854, Pitelová 20

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Matej Minka alias Kováč (59)

Narodenie: 30. 01. 1821, Pitelová

Úmrtie: 09. 05. 1880, Pitelová 1 (Astma)

Katarína Minková, rod. Páchniková alias Kaňová (38)

Narodenie: 06. 04. 1823, Pitelová

Úmrtie: 21. 02. 1862, Pitelová 1 (Tuberkulóza)

Jozef Novodomec (46)

Narodenie: 10. 01. 1817, Pitelová

Úmrtie: 25. 07. 1863, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Alžbeta Novodomcová, rod. Poljaková (46)

Narodenie: 18. 03. 1815, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 03. 05. 1861, Pitelová 20 (Zápal pľúc)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.