Rodokmeň obce Pitelová

Juliana Sklenková, rod. Minková alias Kováčová (34)

Narodenie
03. 01. 1829, Pitelová
Úmrtie
26. 08. 1863, Pitelová 10 (Zomrela v neustálych kolikovitých bolestiach brucha.)
Pohreb
28. 08. 1863, Pitelová

Manželstvá (1)

Štefan Sklenka

Dátum sobáša: 19. 02. 1855

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 26

Deti (1)

Katarína Čabáková, rod. Sklenková (85)

Narodenie: 19. 07. 1861, Pitelová 10

Úmrtie: 17. 03. 1947

Rodičia

Štefan Minka alias Kováč (54)

Narodenie: 24. 08. 1799, Pitelová

Úmrtie: 17. 10. 1853, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Katarína Minková, rod. Ihracká (48)

Narodenie: 1801, Jalná

Úmrtie: 28. 08. 1849, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Ján Minka alias Kováč (57)

Narodenie: 20. 05. 1772, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1830, Pitelová

Anna Minková, rod. Ďurková (46)

Narodenie: 08. 07. 1767, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 03. 04. 1814, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.