Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Baran

Narodenie
23. 11. 1818, Pitelová
Úmrtie
zomrel
Poznámka
dátum úmrtia: pred 08. 10. 1855

Manželstvá (1)

Mária Baranová Kučerová, rod. Hudecová alias Štefanková

Dátum sobáša: 26. 06. 1837

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 16

Deti (9)

Katarína Baranová (1)

Narodenie: 08. 11. 1840, Pitelová

Úmrtie: 17. 03. 1842, Pitelová

Mária Dubovanová Kollárová, rod. Baranová (44)

Narodenie: 21. 09. 1842, Pitelová

Úmrtie: 23. 08. 1887, Pitelová 52 (Dlhšia choroba)

Anna Baranová

Narodenie: 21. 09. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Veronika Kubíková, rod. Baranová (51)

Narodenie: 12. 06. 1845, Pitelová

Úmrtie: 04. 02. 1897, Pitelová (Tuberkulóza)

Katarína Slaninová, rod. Baranová (51)

Narodenie: 10. 08. 1847, Pitelová

Úmrtie: 29. 09. 1898

Agnesa Baranová (3)

Narodenie: 29. 09. 1849, Pitelová

Úmrtie: 17. 03. 1853, Pitelová 19 (Potničky)

Karolína Baranová (1)

Narodenie: 02. 01. 1852, Pitelová 19

Úmrtie: 17. 03. 1853, Pitelová 19 (Potničky)

Helena Baranová (1)

Narodenie: 02. 01. 1852, Pitelová 19

Úmrtie: 25. 02. 1853, Pitelová 19 (Zvracanie)

Jozef Baran (4)

Narodenie: 18. 01. 1854, Pitelová 19

Úmrtie: 28. 09. 1858, Pitelová 19 (Hnačka)

Rodičia

Jozef Baran (38)

Narodenie: 10. 02. 1793, Pitelová

Úmrtie: 04. 11. 1831, Pitelová (Cholera)

Helena Baranová Dovičiarová, rod. Páchniková alias Mališová (40)

Narodenie: 28. 09. 1796, Pitelová

Úmrtie: 01. 06. 1837, Pitelová

Starí rodičia

Jakub Baran (51)

Narodenie: 22. 07. 1764, Pitelová

Úmrtie: 06. 02. 1816, Pitelová

Judita Baranová, rod. Páchniková alias Kaňová (34)

Narodenie: 18. 10. 1768, Pitelová

Úmrtie: 16. 03. 1803, Pitelová

Pavol Páchnik alias Štefanka/Mališ (37)

Narodenie: 30. 06. 1774, Pitelová

Úmrtie: 22. 02. 1812, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Palkoje (68)

Narodenie: 19. 06. 1777, Jastrabá

Úmrtie: 29. 10. 1845, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.