Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Beňo (10)

Narodenie
09. 04. 1890, Pitelová, obecný dom
Úmrtie
28. 05. 1900, Pitelová (Tuberkulóza)

Rodičia

Ondrej Beňo

Narodenie: 23. 11. 1851, Ihráč

Úmrtie: zomrel

Anna Beňová, rod. Piatriková (48)

Narodenie: 03. 03. 1852, Pitelová 15

Úmrtie: 10. 03. 1900, Pitelová (Zápal pľúc)

Starí rodičia

Jozef Beňo (62)

Narodenie: 23. 10. 1818, Kľačany

Úmrtie: 17. 05. 1881, Pitelová 49 (Miserere (zvracanie obsahu čriev pri črevnej nepriechodnosti) a tuberkulóza)

Mária Beňová, rod. Jančová (68)

Narodenie: 29. 03. 1821, Ihráč

Úmrtie: 01. 05. 1889, Pitelová (Zápal pohrudnice)

Juraj Piatrik (54)

Narodenie: 05. 01. 1815, Pitelová

Úmrtie: 21. 02. 1869, Pitelová 15 (Tuberkulóza)

Alžbeta Piatriková, rod. Ďurianová (39)

Narodenie: 18. 10. 1815, Jastrabá

Úmrtie: 13. 04. 1855, Pitelová 15 (Zápal mozgu)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.