Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Kubík alias Páchnik (29)

Narodenie
10. 08. 1852, Pitelová 24
Úmrtie
08. 05. 1882, Pitelová 24 (Následky udupania koňom)
Pohreb
09. 05. 1882, Pitelová

Manželstvá (1)

Anna Kubíková, rod. Forgáčová

Dátum sobáša: 26. 10. 1874

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 17

Deti (4)

Katarína Kubíková alias Páchniková (61)

Narodenie: 19. 05. 1876, Pitelová 24

Úmrtie: 25. 10. 1937

Michal Kubík alias Páchnik (1 deň)

Narodenie: 11. 09. 1879, Pitelová 24

Úmrtie: 11. 09. 1879, Pitelová 24 (Predčasne narodený)

Michal Kubík alias Páchnik (5 mes.)

Narodenie: 16. 09. 1880, Pitelová 24

Úmrtie: 19. 02. 1881, Pitelová 24 (Kiahne)

Juraj Kubík alias Páchnik (71)

Narodenie: 26. 04. 1882, Pitelová 24

Úmrtie: 12. 03. 1954

Rodičia

Juraj Kubík/Minka alias Páchnik (60)

Narodenie: 15. 04. 1817, Pitelová

Úmrtie: 26. 09. 1877, Pitelová 24 (Zápal pľúc)

Anna Baranová Kubíková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová (53)

Narodenie: 09. 02. 1810, Pitelová

Úmrtie: 10. 11. 1863, Pitelová 24 (Mádra (ochorenie maternice))

Starí rodičia

Jozef Kubík/Minka alias Páchnik (53)

Narodenie: 02. 03. 1785, Pitelová

Úmrtie: 27. 01. 1839, Pitelová

Anna Kubíková, rod. Radolfiová (56)

Narodenie: 22. 04. 1787, Pitelová

Úmrtie: 18. 03. 1844, Pitelová (Tuberkulóza)

Martin Kosorinský alias Kuric/Hudec (48)

Narodenie: 02. 11. 1781, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1830, Pitelová

Alžbeta Kosorinská, rod. Drozdová (48)

Narodenie: 1782, Nevoľné

Úmrtie: 30. 03. 1830, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.