Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Kubík (12)

Narodenie
06. 05. 1788, Pitelová
Úmrtie
18. 02. 1801, Veľký Lapáš
Pohreb
20. 02. 1801

Rodičia

Juraj Kubík (44)

Narodenie: 27. 02. 1764, Pitelová

Úmrtie: 03. 03. 1808, Pitelová

Anna Kubíková (40)

Narodenie: 1768

Úmrtie: 18. 03. 1808, Pitelová

Starí rodičia

Pavol Kubík (54)

Narodenie: 1727, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1781, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Štefanková (40)

Narodenie: 1735, Pitelová

Úmrtie: 15. 01. 1775, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.