Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Novodomec (57)

Narodenie
1753
Úmrtie
08. 04. 1810, Pitelová
Pohreb
11. 04. 1810

Manželstvá (2)

Alžbeta Novodomcová, rod. Nemcová

Dátum sobáša: 12. 06. 1791

Vek ženícha: 38

Vek nevesty: 23

Deti (15)

Ján Novodomec (39)

Narodenie: 05. 06. 1770, Pitelová

Úmrtie: 02. 06. 1810, Pitelová

Juraj Novodomec

Narodenie: 11. 05. 1773, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Pavol Novodomec

Narodenie: 14. 03. 1776, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Matej Novodomec (56)

Narodenie: 11. 02. 1779, Pitelová

Úmrtie: 27. 02. 1835, Pitelová

Jozef Novodomec (53)

Narodenie: 16. 01. 1782, Pitelová

Úmrtie: 09. 05. 1835, Pitelová

Tomáš Novodomec (24)

Narodenie: 10. 02. 1785, Pitelová

Úmrtie: 03. 08. 1809, Pitelová

Anna Novodomcová (8)

Narodenie: 20. 07. 1787, Pitelová

Úmrtie: 06. 02. 1796, Pitelová (Kiahne)

Mária Novodomcová (3)

Narodenie: 15. 07. 1792, Pitelová

Úmrtie: 08. 02. 1796, Pitelová (Kiahne)

Katarína Novodomcová (1)

Narodenie: 09. 11. 1794, Pitelová

Úmrtie: 13. 02. 1796, Pitelová (Kiahne)

Katarína Kučerová, rod. Novodomcová

Narodenie: 25. 12. 1796, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Novodomec (5)

Narodenie: 06. 06. 1799, Pitelová

Úmrtie: 23. 09. 1804, Pitelová (Kiahne)

Mária Kubíková, rod. Novodomcová

Narodenie: 02. 02. 1802, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Kapustová, rod. Novodomcová

Narodenie: 09. 06. 1804, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jozef Novodomec (3 dni)

Narodenie: 17. 03. 1807, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1807, Pitelová

Štefan Novodomec

Narodenie: 18. 08. 1808, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.