Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Piatrik alias Mališ

Narodenie
15. 03. 1787
Úmrtie
zomrel
Poznámka
dátum úmrtia: pred 24. 06. 1834

Manželstvá (2)

Mária Piatriková, rod. Páločná alias Žiaková

Dátum sobáša: 26. 11. 1809

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 16

Anna Piatriková Sklenková, rod. Straková alias Kuricová

Dátum sobáša: 21. 10. 1822

Vek ženícha: 35

Vek nevesty: 17

Deti (4)

Ján Piatrik alias Mališ/Sklenka (57)

Narodenie: 31. 05. 1816, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1873, Pitelová 6 (Zvracanie krvi)

Juraj Piatrik alias Mališ

Narodenie: 11. 02. 1819, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Jozef Piatrik alias Mališ (38)

Narodenie: 02. 03. 1826, Pitelová

Úmrtie: 17. 04. 1864, Pitelová 9 (Brušný týfus)

Petronela Piatriková alias Mališová (43)

Narodenie: 18. 05. 1830, Pitelová

Úmrtie: 26. 02. 1874, Pitelová 9 (Nádor)

Rodičia

Juraj Roško alias Piatrik (43)

Narodenie: 1747, Lutila

Úmrtie: 30. 10. 1790, Pitelová

Mária Piatriková, rod. Bartošová

Narodenie: 28. 04. 1745, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.