Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Sklenka (54)

Narodenie
01. 03. 1814, Pitelová
Úmrtie
19. 10. 1868, Pitelová 10 (Tuberkulóza)
Pohreb
21. 10. 1868, Pitelová

Manželstvá (3)

Katarína Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná

Dátum sobáša: 20. 11. 1837

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 15

Mária Kubíková Sklenková, rod. Čabáková

Dátum sobáša: 10. 11. 1845

Vek ženícha: 31

Vek nevesty: 27

Agnesa Sklenková, rod. Mičincová alias Hricová

Dátum sobáša: 15. 01. 1860

Vek ženícha: 45

Vek nevesty: 24

Deti (4)

Karolína Sklenková (9)

Narodenie: 10. 04. 1843, Pitelová

Úmrtie: 04. 01. 1853, Pitelová 5 (Potničky)

Ján Sklenka (2)

Narodenie: 30. 12. 1849, Pitelová

Úmrtie: 29. 12. 1852, Pitelová 10 (Potničky)

Mária Sklenková (6)

Narodenie: 28. 06. 1861, Pitelová 10

Úmrtie: 12. 06. 1868, Pitelová 10 (Zápal mozgu)

Paulína Baranová, rod. Sklenková

Narodenie: 26. 09. 1865, Pitelová 10

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Jozef Sklenka (66)

Narodenie: 15. 03. 1779, Pitelová

Úmrtie: 01. 05. 1845, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Páločná (45)

Narodenie: 29. 01. 1785, Pitelová

Úmrtie: 13. 10. 1830, Pitelová

Starí rodičia

Michal Sklenka (60)

Narodenie: 1744, Pitelová

Úmrtie: 21. 09. 1804, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mojžišková (64)

Narodenie: 1743, Jastrabá

Úmrtie: 22. 07. 1807, Pitelová

Tomáš Páločný (53)

Narodenie: 1736, Pitelová

Úmrtie: 12. 04. 1789, Pitelová

Mária Páločná, rod. Žiaková (64)

Narodenie: 1743, Pitelová

Úmrtie: 11. 10. 1807, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.