Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Sklenka alias Marko (37)

Narodenie
13. 03. 1807, Pitelová
Úmrtie
20. 12. 1844, Pitelová (Tuberkulóza)
Pohreb
23. 12. 1844, Pitelová

Manželstvá (1)

Helena Marková Záhorcová, rod. Páchniková alias Kaňová

Dátum sobáša: 06. 11. 1826

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 17

Deti (5)

Karolína Marková

Narodenie: 02. 11. 1832, Pitelová

Úmrtie: zomrela

František Marko (1)

Narodenie: 24. 11. 1833, Pitelová

Úmrtie: 18. 11. 1835, Pitelová

Tomáš Marko (68)

Narodenie: 05. 07. 1836, Pitelová

Úmrtie: 26. 01. 1905

Vincent Marko (1)

Narodenie: 23. 01. 1840, Pitelová

Úmrtie: 03. 02. 1841, Pitelová

Katarína Marková (4 mes.)

Narodenie: 11. 05. 1844, Pitelová

Úmrtie: 03. 10. 1844, Pitelová

Rodičia

Juraj Sklenka (54)

Narodenie: 12. 03. 1752, Pitelová

Úmrtie: 02. 03. 1807, Pitelová

Mária Sklenková Marková, rod. Beňová

Narodenie: 10. 01. 1776, Lovča

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Martin Sklenka (62)

Narodenie: 1717

Úmrtie: 25. 09. 1779, Pitelová

Dorota Sklenková (85)

Narodenie: 1710

Úmrtie: 26. 03. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.