Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Štefanovič (50)

Narodenie
26. 03. 1779, Pitelová
Úmrtie
15. 08. 1829, Pitelová
Pohreb
17. 08. 1829
Povolanie
kováč v Pitelovej

Manželstvá (1)

Katarína Štefanovičová, rod. Sklenková

Dátum sobáša: 24. 11. 1799

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 18

Deti (6)

Mária Minková, rod. Štefanovičová (54)

Narodenie: 24. 11. 1800, Pitelová

Úmrtie: 13. 02. 1855, Pitelová 2 (Kolika)

Anna Štefanovičová

Narodenie: 19. 04. 1808, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Alžbeta Štefanovičová (46)

Narodenie: 19. 04. 1808, Pitelová

Úmrtie: 01. 05. 1854, Pitelová 40 (Tuberkulóza)

Juraj Štefanovič (37)

Narodenie: 09. 01. 1813, Pitelová

Úmrtie: 21. 04. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Štefanovičová

Narodenie: 09. 01. 1813, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Katarína Štefanovičová (4)

Narodenie: 23. 07. 1823, Pitelová

Úmrtie: 18. 01. 1828, Pitelová

Rodičia

Juraj Štefanovič (67)

Narodenie: 1740, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1807, Pitelová

Katarína Štefanovičová, rod. Štefanková (50)

Narodenie: 1740, Pitelová

Úmrtie: 07. 05. 1790, Pitelová

Starí rodičia

Martin Štefanovič (82)

Narodenie: 1687

Úmrtie: 15. 02. 1769, Pitelová

Štefanovičová

Úmrtie: zomrela

Juraj Štefanka (80)

Narodenie: 1682

Úmrtie: 14. 01. 1762, Pitelová

Helena Štefanková (60)

Narodenie: 1700

Úmrtie: 19. 03. 1760, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.