Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Straka alias Kuric (1)

Narodenie
22. 03. 1823, Pitelová
Úmrtie
02. 04. 1824, Pitelová
Pohreb
04. 04. 1824

Rodičia

Matúš Straka alias Kuric

Narodenie: 06. 09. 1802, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Helena Straková, rod. Štefanovičová (25)

Narodenie: 19. 05. 1801, Pitelová

Úmrtie: 11. 12. 1826, Pitelová (Vodnatieľka)

Starí rodičia

Matúš Straka alias Kuric (55)

Narodenie: 04. 09. 1772, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1828, Pitelová

Mária Straková, rod. Kaštierová (32)

Narodenie: 26. 12. 1779, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 04. 08. 1812, Pitelová

Štefan Štefanovič (38)

Narodenie: 03. 08. 1773, Pitelová

Úmrtie: 13. 02. 1812, Pitelová

Veronika Štefanovičová, rod. Páchniková alias Kaňová (46)

Narodenie: 19. 01. 1777, Pitelová

Úmrtie: 19. 12. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.